Weblap ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS

A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Tóth Tibor Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Honlap Tulajdonos) és az Ön (mint felhasználó vagy látogató) jogait és kötelezettségeit szabályozza.

JELEN WEBHELY TARTALMA:

A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Honlap Tulajdonos nem vállal garanciát. Honlap Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (linkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Honlap Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Honlap Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért, tartalmakért és annak adatvédelmi szabályozásaiért.

A Honlap Tulajdonos pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Webhelyen található információk nem minősülnek ajánlattételnek. Minden esetben konkrét árajánlatot adunk elképzeléseire, kéréseire.

SZERZŐI JOGOK

Honlap Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és szerkesztett képeket, videókat, adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Honlap Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet - kivéve ha a licensz szerződések ezt lehetővé nem teszik (pl. az ikonok esetében). Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Felhőhonlap (felhohonlap.hu), Hungary.

A jogosulatlan felhasználás (bitorlás) büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Honlap Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A kártérítést az alábbi minimum összegben határozzuk meg: min. 30.000 Ft/kép és min. 500.000 Ft/A4-es szöveg, a logó esetében min. 1.500.000 Ft. Továbbá a bitorló a kártérítési igény érvényesítésével járó összes felmerülő költséget köteles megtéríteni Honlap Tulajdonos és ügyvédei számára!

A webhelyről értesüléseket átvenni csak a webhelyre való hivatkozással és pontos idézettel lehet, azokkal a feltételekkel, hogy az átvevő:

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti,

c) engedélyt kért Honlap Tulajdonostól írásban vagy e-mailben.

A honlap neve szerzői jogi védelmet - (c) 2017 Tóth Tibor Egyéni Vállalkozó - élvez, felhasználása – szakmai hivatkozást kivételével – kizárólag a Honlap Tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Harmadik féltől származó tartalmak: ikonok a Freepik -től, a flaticon.com -tól, melyek licenszelve a CC 3.0 alatt.

A képernyőképek, szerkesztett képek és digitális grafikák és a logó szerzője: (c) 2017 a Tóth Tibor Egyéni Vállalkozó - all rights reserved.

ALTALÁNOS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

Honlap Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Honlap Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

KOCKÁZAT:

Honlap Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.

A kockázat csökkentése érdekében titkosított, HTTPS technológián alapuló adattovábbítást használunk ahol csak tudunk.

Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van, ill. ha törvény írja elő.

Tájékoztatjuk, hogy Honlap Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!